0

Nie masz produktów w szybkim schowku.

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego POLSKY.pl

INFORMACJE O FIRMIE

Właścicielem Sklepu Internetowego POLSKY.pl jest firma Seazo Karolina Golus, z siedzibą pod adresem ul. Św. Stanisława 12/21, 01-162 Warszawa, NIP 7141960496, Regon 360219001.

WARUNKI OGÓLNE

 1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie Internetowym POLSKY.pl przyjmowane są za pośrednictwem strony Internetowej polsky.pl
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie sklepu.
 3. Dostępność produktów i usług na stronie POLSKY.pl w danym momencie nie wskazuje ani nie jest gwarancją, że te produkty i usługi będą dostępne zawsze. Firma Seazo Karolina Golus zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży dowolnego produktu w każdym momencie.
 4. Klient sklepu Internetowego POLSKY.pl składa wiążącą ofertę nabycia towarów po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie Internetowej sklepu, tj. po zaakceptowaniu "Regulaminu sklepu POLSKY.pl", poprzez kliknięcie na przycisk "Potwierdź zakup" oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 5. Po założeniu konta, Klient może w każdej chwili wyrejestrować się ze sklepu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, poprzez przesłanie żądania usunięcia konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym POLSKY.pl na adres pocztowy firmy:

  Seazo Karolina Golus
  ul. Św. Stanisława 12/21
  01-162 Warszawa

  z dopiskiem "Sklep POLSKY"

  bądź na adres e-mail:

  sklep@polsky.pl
 6. W sytuacji braków magazynowych spowodowanych chwilową niedostępnością wybranego rozmiaru lub koloru sklep Internetowy POLSKY.pl skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszej realizacji zamówienia. W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedpłaty, kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona Zamawiającemu na wskazany przez niego rachunek bankowy.
 7. Dokumentem potwierdzającym zakup jest paragon fiskalny lub faktura VAT dołączona do przesyłki. Faktura VAT jest wystawiana na życzenie Zamawiającego.
 8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje w kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 9. Przyjęcie przez Sklep Internetowy POLSKY.pl złożonego zamówienia zostanie potwierdzone e-mailem przesłanym na adres zamieszczony w formularzu zamówienia. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep Internetowy POLSKY.pl na adres e-mail Zamawiającego, który został wskazany w formularzu. Sklep Internetowy POLSKY.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane lub nieistniejące dane teleadresowe Zamawiającego.
 10. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do złożonego zamówienia w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem Biura Obsługi Klienta sklepu Internetowego POLSKY.pl pod numerem telefonu 22 350 67 76 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00) lub poprzez e-mail: sklep@polsky.pl wyłącznie do momentu przekazania zamówienia do realizacji.
 11. Firma Seazo Karolina Golus może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego POLSKY.pl, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
  1. podał w trakcie zamówienia w sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu Internetowego;
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę Seazo Karolina Golus za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy Seazo Karolina Golus.
 12. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego POLSKY.pl, nie może dokonać powtórnego zakupu bez uprzedniej zgody pracownika firmy Seazo Karolina Golus.

CENY I DOSTAWA

 1. Prezentowany katalog towarów oraz zamieszczone na stronach sklepu Internetowego POLSKY.pl ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert (zawarcia umowy) w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, mają jedynie charakter informacyjny.
 2. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym POLSKY.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 3. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.
 4. Informacja o całkowitej wartości zamówienia dostępna jest w koszyku, po wybraniu opcji dostawy i płatności. Wiążącą dla Klienta wartością zamówienia, jest ta, która została wyszczególniona na etapie finalizacji zamówienia.
 5. Koszt dostawy towaru został określony w tabeli kosztów, która jest widoczna w koszyku.
 6. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera K-Ex na adres dostawy wskazany w formularzu lub usługi InPost (Paczkomaty). Zamawiający dokonuje wyboru formy przesyłki w trakcie składania zamówienia.
 7. Zakupione towary wysyłane są pod adres dostawy wskazany w formularzu zamówień w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem, bądź 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania należnej wpłaty w przypadku płatności kartą lub przelewem. Czas dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej wynosi do 14 dni roboczych, a kurierem do Kex 14 dni roboczych liczonych od dnia wysłania paczki przez sklep Internetowy POLSKY.pl. Czas dostarczenia paczki poprzez usługę InPost do wskazanego Paczkomatu to maksymalnie 7 dni. W mało prawdopodobnym przypadku wydłużenia czasu dostawy do ponad 30 dni Klient może anulować zamówienie.
 8. Zamawiający, który w przeszłości nie podjął przesyłki w terminie lub odmówił przyjęcia przesyłki przy realizacji kolejnego zamówienia może być zobowiązany przez Biuro Obsługi Klienta sklepu Internetowego POLSKY.pl do uiszczenia opłaty z góry tj. przedpłaty na konto.
 9. W sytuacji odbioru przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie zewnętrzne nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie zewnętrzne przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, prosimy nie przyjmować przesyłki, a jako powód podać "uszkodzenie opakowania zewnętrznego" oraz skontaktować się jak najszybciej z Biurem Obsługi Klienta sklepu Internetowego POLSKY.pl w celu wyjaśnienia sprawy.
 10. Jeśli zamówienie nie zostanie dostarczone w terminie do 30 dni roboczych, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta dzwoniąc pod numer +48 22 350-67-76 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00).

WARUNKI I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Dopuszczalne formy płatności za zamówiony towar w Sklepie Internetowym POLSKY.pl obejmują:
  1. płatność za pobraniem
  2. przedpłatę na konto w formie przelewu elektronicznego za pośrednictwem systemu CashBill
  3. przedpłatę na konto kartą kredytową lub płatniczą za pośrednictwem systemu CashBill
  4. płatność bezpośrednio na konto Sklepu Internetowego POLSKY.pl:
   Dane do przelewu:

   Seazo Karolina Golus
   Ul. Św. Stanisława 12/21
   01-162 Warszawa
   Deutsche Bank 53 1910 1048 2205 3963 0137 0001.
 2. Dokonywanie płatności przez Zamawiającego w Sklepie Internetowym POLSKY.pl za pośrednictwem Systemu Cashbill S.A. - właściciela serwisu www.cashbill.pl, realizowana jest w zależności od wyboru typu płatności. Może się to odbywać poprzez płatność kartą kredytową lub płatniczą albo przez realizację przelewu elektronicznego. Przyjęcie zamówienia do realizacji i wysyłka towaru przez sklep może się odbyć wyłącznie po potwierdzeniu autoryzacji transakcji przez operatora rozliczającego ten typ płatności.
 3. W przypadku braku wpływu należności na konto wskazane w trakcie realizacji płatności za zamówienie (dotyczy przedpłaty za pomocą przelewu elektronicznego lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem Systemu Cashbill bądź wpłaty na konto Sklepu Internetowego POLSKY.pl), zostanie ono anulowane po 5 dniach roboczych od daty złożenia zamówienia, o czym Zamawiający zostanie poinformowany e-mailem.

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

 1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)).
 2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres:

  Seazo Karolina Golus
  ul. Św. Stanisława 12/21
  01-162 Warszawa

  z dopiskiem "Sklep POLSKY"

  bądź na adres e-mail:

  sklep@polsky.pl
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe i może nastąpić w dowolnej formie.
 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy otrzymane płatności za zamówione towary (bez kosztów dostarczenia towarów) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 6. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat związanych ze zwrotem płatności.
 7. Sklep internetowy POLSKY.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania przedmiotu zwrotu.
 8. Zwracany produkt Klient zobligowany jest przesłać na wskazany adres przed upływem 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy na adres:

  Seazo Karolina Golus
  ul. Św. Stanisława 12/21
  01-162 Warszawa

 9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
 10. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towarów wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.
 11. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć dowód zakupu towarów (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 12. Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży należy kierować do Biura Obsługi Klienta sklepu POLSKY.pl, e-mailem na adres: sklep@polsky.pl lub za pośrednictwem poczty na adres:

  Seazo Karolina Golus
  ul. Św. Stanisława 12/21
  01-162 Warszawa

  z dopiskiem "Odstąpienie od umowy", lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 22 350-67-76 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

REKLAMACJE

 1. Wszystkie towary objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową na warunkach wynikających z kodeksu cywilnego oraz innych właściwych ustaw.
 2. Sklep Internetowy POLSKY.pl jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Klientowi towar bez wad fizycznych i prawnych.
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności produktu z umową sprzedaży. W szczególności jeżeli:
  1. towar nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony, albo wynikający z okoliczności przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których Sklep Internetowy POLSKY.pl zapewniał;
  3. został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 4. Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 5. W przypadku otrzymania wadliwego towaru lub niezgodnego z zamówieniem Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 6. Reklamacje należy składać na piśmie za pomocą formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Klient może również złożyć reklamację w dowolniej formie, bez konieczności korzystania z ww. formularza.
 7. Towar reklamowany należy odesłać na adres:

  Seazo Karolina Golus
  ul. Św. Stanisława 12/21
  01-162 Warszawa
 8. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep Internetowy POLSKY.pl przesyłki z towarem.
 9. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu towaru (paragon lub fakturę VAT).
 10. Produkt powinien być zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 11. Podstaw reklamacji nie stanowią różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem towarów, a obrazem wyświetlanym na monitorze Zamawiającego, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień wyświetlania, czy parametrów monitora Zamawiającego.
 12. Klient ponosi bezpośrednie koszty wysyłki reklamowanych towarów.
 13. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji sklep POLSKy.pl dokonuje zwrotu otrzymanych płatności za reklamowane towary (bez kosztów dostarczenia towarów) lub wymiany reklamowanego towaru na nowy (zgodnie z wolą Klienta, na podstawie uzupełnionego przez niego oświadczenia reklamacji).
 14. W przypadku, gdy Klient będzie chciał otrzymać zwrot płatności, wysyłamy je niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od momentu, w którym Klient zostanie poinformowany o decyzji w sprawie reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie pliki, teksty, zdjęcia lub elementy graficzne zawarte na stronie internetowej sklepu Internetowego POLSKY.pl są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystane bez pisemnej zgody właściciela. Reprodukowanie, odtwarzanie lub modyfikacja materiałów zawartych na stronach sklepu jest zabronione.
 2. Sklep Internetowy POSLKY nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu okoliczności niezależnych od sklepu (np. za dokonywanie zakupów w sklepie Internetowym POLSKY.pl przez osoby trzecie na rachunek osoby poszkodowanej, za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail podany przez Zamawiającego, za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Zamawiającego).
 3. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez firmę Seazo Karolina Golus oraz Zamawiającego umowy sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między sklepem Internetowym POLSKY.pl a Zamawiającym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu.
 5. W razie wątpliwości sugerujemy kontakt pod adresem e-mail: biuro@polsky.pl lub numerem telefonu 22 350 67 76 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00).
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964, nr 16, poz. 93) oraz innych właściwych ustaw.
@POLSKY.pl on Instagram

@POLSKY.pl: Marcin wie skąd jest! A Ty? Sprawdź tożsamościowe bluzy POLSKY!

@POLSKY.pl on Instagram

@POLSKY.pl: Zdjęcie nadesłane przez Anię w koszulce z przedłużanym tyłem TYPO. #POLSKY #patriotycznie #style

@POLSKY.pl on Instagram

@POLSKY.pl: Miłego weekendu! Takie basicowe t-shirty znajdziecie u nas w sklepie www.polsky.pl ;)❤ #fashion #fashionblogger #polishbrand #polishfashion #slwofashion #basic #clothes #polskametka #black #tshirt

@POLSKY.pl on Instagram

@POLSKY.pl: Podoba Ci się ta szara bluza? :) Możesz kupić ją tutaj ➡ https://polsky.pl/damska-bluza-polsky-z-kapturem-axes-szara :) Dostępna w rozmiarach S-XL w cenie 189 zł <3 Przesyłka gratis! Zdjęcie dzięki uprzejmości Hotelu Victoria Lublin #girl #polishgirl #polishbeauty #polishmodel #fashion #polishfashion #polishblogger #slowfashion

@POLSKY.pl on Instagram

@POLSKY.pl: Ola w patriotycznej bluzie z kapturem Axes. Zapraszamy do podsyłania zdjęć w naszej odzieży ulicznej POLSKY.

@POLSKY.pl on Instagram

@POLSKY.pl: A Ty już masz swoją bluzę #POLSKY ? Zajrzyj na www.polsky.pl i zgarnij darmową dostawę! Na zdjęciu @polinvvv w damskiej bluzie z kapturem :)

@POLSKY.pl on Instagram

@POLSKY.pl: Zajrzyjcie do naszego sklepu www.polsky.pl ✌ Czekają na Was nowości! #polishbrand #slowfashion #fashion #polishblogger #poland #polskametka #wiosna #minimalistic #polishgirl #polishboy

@POLSKY.pl on Instagram

@POLSKY.pl: Który z męskich dodatków do stylizacji uważacie za najbardziej stylowy? :) #fashion #mensfashion #modameska #man #moda #accessories #style #polishbrand #slowfashion #shoe #bike

@POLSKY.pl on Instagram

@POLSKY.pl: Wesołych Świąt! #wielkanoc #happyeaster

@POLSKY.pl on Instagram

@POLSKY.pl: Jak minął weekend? ☺ #poland #polishbramd #fashion #polishfashion #slowfashion #polishblogger #blogger #music #black

O Nas

POLSKY to stylowa patriotyczna marka odzieżowa klasy Premium. Patriotyczny niezbędnik Damskiej oraz Męskiej garderoby. Całość produkcji odbywa się w Polsce na starannie wyselekcjonowanych polskich materiałach o najwyższej jakości, uszyta z sercem przez polską siłę.
To manifest oddania i narodowości, bez podziałów politycznych, światopoglądowych oraz kulturowych. To wszystko sprawia, że najważniejsza wartość jest uwidoczniona na ubraniach POLSKY - duma z bycia Polakiem!

Kontakt: sklep@polsky.pl

Szybka dostawa

Płać bezpiecznie

Facebook

Made with    in Warsaw  |  © 2016 Seazo. All Rights Reserved.